Osoba odpowiedzialna za sporządzenie świadectwa energetycznego, gdy przysługuje jej
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to właściciel, zarządca budynku lub osoba,
której przysługuje takie prawo. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy lokal jest sprzedawany,
zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
lub wynajmowany.
Warto zauważyć, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem
rzeczowym, co oznacza, że posiadacz tego prawa może swobodnie nim dysponować oraz
korzystać z lokalu. Prawo to podlega dziedziczeniu i obrotowi prawnemu, czyli można je
wynająć lub sprzedać. Tymczasem, spółdzielnia mieszkaniowa pozostaje właścicielem
budynku i właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) gruntu.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button