Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla każdego istniejącego
domu lub mieszkania. Obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy jedynie przypadków,
gdy budynek lub część budynku (lokal) będą przedmiotem sprzedaży lub najmu.
Warto jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące nowo wybudowanych budynków. Od 28
kwietnia 2023 r., inwestor będzie zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki
energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button