Nie ma obowiązku umieszczania kopii świadectwa energetycznego w widocznym miejscu
dla budynków mieszkalnych. Obowiązek ten dotyczy jedynie budynków:
1. o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których świadczone są usługi dla
ludności (np. galerie handlowe, dworce);
2. których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości,
prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2, i które
obsługują interesantów.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button