Świadectwo energetyczne jest wymagane przez ustawy regulujące charakterystykę
energetyczną budynków oraz Prawo budowlane, które dostosowują polskie prawo do
przepisów unijnych. Brak świadectwa może skutkować nałożeniem grzywny.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button