Sporządzenie świadectwa energetycznego nie jest wymagane dla:
● obiektów zabytkowych,
● miejsc kultu religijnego,
● obiektów przemysłowych
● gospodarczych bez instalacji zużywających energię,
● budynków mieszkalnych używanych krótkoterminowo,

● budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 oraz gospodarstw
rolnych o niskim wskaźniku EP.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button