Osoba, która może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej, musi być
wpisana do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw dla
nieruchomości. https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button