Mieszkanie w bloku musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli będzie
wynajmowane lub sprzedawane po 28 kwietnia 2023 roku. Jeśli nabyliśmy mieszkanie przed
28.04.2023 roku i wykorzystujemy je wyłącznie dla zaspokojenia naszych własnych potrzeb
mieszkaniowych, nie ma obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego. W przypadku
planów sprzedaży lub wynajmu mieszkania w przyszłości, konieczne będzie uzyskanie
takiego świadectwa.

Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button