Kiedy nie jest wymagane sporządzenie świadectwa?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej,  to dokument zawierający informacje na temat zużycia energii i efektywności energetycznej budynku lub mieszkania. Celem tego dokumentu jest informowanie właścicieli, najemców oraz potencjalnych nabywców o wydajności energetycznej nieruchomości, co może wpłynąć na decyzje dotyczące zakupu, wynajmu lub inwestycji.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest konieczne?

  • Jest to wymóg wynikający z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.
  • W Polsce, od 2009 roku, świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla nowo budowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.
  • Nowelizacja przepisów wprowadza wymóg posiadania świadectwa energetycznego dla każdej nieruchomości, niezależnie od jej typu (jednorodzinny, wielorodzinny) oraz przeznaczenia (sprzedaż, wynajem, własne cele mieszkaniowe).

W związku z tym, dokument jest niezbędny dla każdej nieruchomości, aby dostosować się do obowiązujących przepisów prawa. Za brak świadectwa energetycznego regulator przewidział grzywnę nawet do 5000zł

Kiedy nie jest wymagane sporządzenie świadectwa?

Czy wiesz, że nie wszystkie budynki muszą posiadać charakterystykę energetyczną? Oto lista obiektów, które są zwolnione z tego obowiązku:

  • Obiekty objęte ochroną zabytków.
  • Miejsca kultu religijnego.
  • Obiekty przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię.
  • Budynki mieszkalne używane krótkoterminowo (nie dłużej niż 4 miesiące w roku).
  • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
  • Gospodarstwa rolne o niskim wskaźniku EP.

Shopping Cart
Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button