Sprawdź jak uzyskać świadectwo energetyczne 2023 dla domu, mieszkania lub budynku użytkowego. Koszty sporządzania dokumentu. Jaki wpływ ma ustawa na najemcę. Wszystko o świadectwie charakterystyki energetycznej po 28 kwietnia.

Świadectwo energetyczne obowiązkowe w 2023 -kogo dotyczy? Kiedy nowe prawo wchodzi w życie? Ile to kosztuje?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązkowe będzie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku! Wymóg ten dotyczyć będzie nie tylko świeżo wybudowanych domów czy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale także tych istniejących wcześniej. Czy wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej sprawi, że nasze nieruchomości będą zużywać mniej energii?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej,  to dokument zawierający informacje na temat zużycia energii i efektywności energetycznej budynku lub mieszkania. Celem tego dokumentu jest informowanie właścicieli, najemców oraz potencjalnych nabywców o wydajności energetycznej nieruchomości, co może wpłynąć na decyzje dotyczące zakupu, wynajmu lub inwestycji.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest konieczne?

  • Jest to wymóg wynikający z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.
  • W Polsce, od 2009 roku, świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla nowo budowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży.
  • Nowelizacja przepisów wprowadza wymóg posiadania świadectwa energetycznego dla każdej nieruchomości, niezależnie od jej typu (jednorodzinny, wielorodzinny) oraz przeznaczenia (sprzedaż, wynajem, własne cele mieszkaniowe).

W związku z tym, dokument jest niezbędny dla każdej nieruchomości, aby dostosować się do obowiązujących przepisów prawa. Za brak świadectwa energetycznego regulator przewidział grzywnę nawet do 5000zł

Świadectwo energetyczne – kogo będzie obowiązywać od 2023 r.?

Od 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części będzie obowiązywać szeroką grupę właścicieli nieruchomości. Nowe przepisy wprowadzają wymóg posiadania tego dokumentu nie tylko przez osoby budujące nowe domy czy mieszkania, ale również przez właścicieli istniejących budynków, niezależnie od ich przeznaczenia. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, oraz i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ponadto, charakterystyka energetyczne będzie wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, co oznacza, że właściciele planujący takie transakcje będą musieli dostosować się do nowych regulacji. W efekcie, nowe wymogi  obejmą praktycznie wszystkich właścicieli nieruchomości w Polsce.

Kiedy jest wymagane sporządzenie świadectwa?

Certyfikat jest wymagany, gdy nieruchomość -budynek lub jego część (np. mieszkanie czy powierzchnia biurowa), ma być sprzedana lub wynajęta.

Ten obowiązek został wprowadzony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z 2015 roku, a podobne przepisy wcześniej znajdowały się w Prawie budowlanym. Certyfikacja energetyczna nie jest i nie będzie konieczna, jeśli korzystamy z istniejącej nieruchomości (lub lokalu) wyłącznie do własnych celów i nie planujemy jej sprzedaży ani wynajmu.

Kiedy nie jest wymagane sporządzenie świadectwa?

Czy wiesz, że nie wszystkie budynki muszą posiadać charakterystykę energetyczną? Oto lista obiektów, które są zwolnione z tego obowiązku:

  • Obiekty objęte ochroną zabytków.
  • Miejsca kultu religijnego.
  • Obiekty przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię.
  • Budynki mieszkalne używane krótkoterminowo (nie dłużej niż 4 miesiące w roku).
  • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
  • Gospodarstwa rolne o niskim wskaźniku EP.
 1.  

Jak długo świadectwo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat. Jeśli w międzyczasie nie przeprowadzimy żadnych modernizacji wpływających na parametry termiczne budynku, mi.n. wymiana okien czy dodatkowa izolacja cieplna, nie ma potrzeby przedłużania ważności tego dokumentu przed upływem tego okresu.

Jednakże, jeśli w trakcie tych 10 lat dokonamy istotnych zmian w nieruchomości, które wpłyną na jej efektywność energetyczną, powinniśmy zaktualizować świadectwo. Modernizacje np.: instalacja nowego systemu ogrzewania, wymiana okien na bardziej energooszczędne, czy zastosowanie lepszej izolacji termicznej mogą znacząco poprawić wydajność energetyczną budynku.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego 2023?

W 2023 roku koszt uzyskania świadectwa energetycznego może się różnić w zależności od wielkości i rodzaju nieruchomości, oraz od eksperta ds. energetyki wykonującego certyfikację. Ceny zaczynają się już od około 300 zł za lokal mieszkalny (np. mieszkanie) i mogą sięgać nawet do 1000 zł za dom jednorodzinny.

Warto zaznaczyć, że koszty certyfikacji energetycznej mogą być różne w zależności od regionu, rodzaju budynku oraz stopnia jego skomplikowania. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużymi lub bardziej skomplikowanymi nieruchomościami, koszt może być wyższy.

Jak uzyskać wycenę dokumentu?

Aby uzyskać wycenę, należy skontaktować się z certyfikowanym audytorem energetycznym, który ma kwalifikacje do sporządzania tego rodzaju dokumentów. Taki ekspert będzie mógł dokładnie określić koszt wykonania świadectwa dla konkretnej nieruchomości, biorąc pod uwagę rodzaj budynku, jego wielkość i inne specyficzne cechy.

Przed podjęciem współpracy z wykonawcą, warto upewnić się, że figuruje on na liście osób uprawnionych do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia audytora energetycznego jest istotna, aby uzyskać rzetelny i wiarygodny dokument.

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej

Osoba która jest wpisana do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectwa dla nieruchomości. 

Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej? Kiedy?

Tak, mieszkanie w bloku musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli będzie wynajmowane lub sprzedawane po 28 kwietnia 2023 roku. Jeśli nabyliśmy to mieszkanie przed 28.04.2023 roku i wykorzystujemy je wyłącznie dla zaspokojenia naszych własnych potrzeb mieszkaniowych, nie ma obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego.

Jednak warto pamiętać, że w przypadku planów sprzedaży lub wynajmu mieszkania w przyszłości, konieczne będzie uzyskanie takiego świadectwa. Certyfikat energetyczny jest istotnym dokumentem, który informuje potencjalnych nabywców czy najemców o efektywności energetycznej nieruchomości, co może wpłynąć na ich decyzje dotyczące zakupu czy wynajmu.

Shopping Cart
Scroll to Top
Przerwa świąteczno-noworoczna
Call Now Button